წესები და პირობები

წესები და პირობები

ვებ გვერდზე რეგისტრაციის დროს თქვენ ავტომატურად ეთანხმებით კომპანიის მიერ მოწოდებულ წესებსა და პირობებს

·         პროდუქტის აღწერილობები: კომპანია მაქსიმალურად ზუსტ ინფორმაციას განათავსებს გასაყიდი პროდუქტის შესახებ კონკრეტული პროდუქციის აღწერის ველში.

·         თუ მიღებული პროდუქტი იქნება დაზიანებული ან განსხვავებული აღწერაში დაფიქსირებული კრიტგერიუმებისაგან კომპანია ნივთს უკან დაიბრუნებს და მომხმარებელს თანხას სრულიად აუნაზღაურებს.

·         ნივთის გარეგანი დათვალიერება უნდა მოხდეს ნივთის მღების დროს კურიერის თანდასწრებით ან კომპანიის წარმომადგენლის თანდასწრებით. ნივთის ჩაბარება დაფიქსირდება შესაბამის დოკუმენტზე ხელმოწერით რაც გულისხმობს იმას, რომ ეთანხმებით ნივთის მდგომარეობას და მისი ვიზუალს.

·         შემოსული შეკვეთა მუშავდება კომპანიის მიერ 24 საათის განმავლობაში, შესაბამისად შეკვეთიდან 24 საათის განმავლობაში მომხმარებელს შეუძლია შეცვალოს შეკვეთა ან გააუქმოს.

·         24 საათის შემდეგ კომპანია უფლებას იტოვებს აღარ შეცვალოს ან გააუქმოს შემოსული შეკვეთა და მისი ანაზღაურება დაეკისროს შემკვეთს

ინფორმაცია ფასების შესახებ

·         საიტზე დაფიქსირებულ პროდუქციის ფასსებს განსაზღვრავს კომპანია და უფლებას იტოვებს მოახდინოს მასზე ნებისმიერი ცვლილება

·         პროდუქტის რეალიზაცია ხორციელდება საბანკო მომსახურებით პლასტიკური ბარათის მეშვეობით.

     მიწოდება

·         კომპანია მომხმარებელს სთავაზობს ნივთის მიღების 1 ვარიანტს, რომელიც უნდა დააფიქსიროს პროდუქციის შესყიდვის დროს სარეგისტრაციო ფორმაში მოთავსებულ სპეციალურ ველში.

·         ადგილზე მიტანის პირიბები: კომპანიას ადგილზე მიწოდების სერვისით ემსახურება საკურიერო კომპანია , რომელიც უზრუნველჰყოფს ნივთის ადგილზე მიტანას თბილისის მასშტბით და რეგიონებში.

·         ადგილზემიწოდების ვადები განისაზღვრება შეკვეთის დადასტურების შემდეგ  თბილისის მასშტაბით 2-3 დღე, რეგიონებში 3-4 დღე.